Sonderaktion

Na szeroką skalę prowadzona jest działalność wydawnicza, popularyzatorska uaktywniają się koła naukowo studentów. Nadal gorączkowo dyskutuje się nad unowocześnieniem i zreformowaniem programu polonistycznych studiów. 6 LISTOPAD 1933. Pamiętna i tragiczna "Sonderaktion". Uniwersytecka polonistyka traci w niej prawie wszystkich profesorów, W budynku Katedry Historii Literatury Polskiej przy .ul. Gołębiej 20 okupanci organizują szkołę administracyjną dla Niemców. A przecież już w 1941 roku rozpoczynają się pierwsze tajne posiedzenia zespołów naukowych (m. in. w mieszkaniu K. Nitscha zbiera się komisja językowa). Natomiast w styczniu 942 rozpoczynają się tajne komplety uniwersyteckie kierowane przez Pigonia. Zajęcia prowadzą m. in. K. Wyka, Spytkowski, Kacykowski, Ogrodziński, Grabowski. Po Powstaniu Warszawskim z własną grupą studentów zjawia się w Krakowie Krzyżanowski. Wyzwolenie Krakowa zastało polonistykę w pełni przygotowaną do podjęcia nowych zadań. Początkowo zajęcia odbywały się nadal w mieszkaniach bowiem meble z tzw. "Gołębnika" służąc za opał w ostatniej wojennej zimie uratowały palmiarnie w Ogrodzie Botanicznym. Na Gołębiej 20 był więc tylko punkt informacyjny dla zgłaszających się studentów. W pierwszym roku akademickim w Krakowie istniały dwie polonistyki - własna i warszawska - "na wygnaniu". Dzięki temu jednak można było już od pierwszych dni uruchomić pełny zestaw zajęć przewidzianych programem studiów.