Historia polonistyki UJ

W 1777 roku. ks. Hugo Kołłątaj w raporcie z wizytacji Akademii Krakowskiej napisał, iż nauki w tej uczelni "w ostatnim znajdują się upadku". W ślad za tą ponurą. lecz, jak dowodzą dokumenty, najbliższą prawdy diagnozą niestrudzony ksiądz reformator przygotował działający z ramienia Komisji Edukacji Narodowej, projekty unowocześnienia i pobudzenia do życia skostniałej uczelni. Jedną z dziedzin, na której Kołłątajowi szczególnie zależało była sprawa "języka polskiego". Niestety, ograniczenia finansowe oraz zdecydowane pierwszeństwo dla nauk matematyczno-przyrodniczych przyznawane przez Komisję spowodowało, iż w pierwszych latach reformy .Uniwersytetu zabrakło miejsca dla samodzielnej Katedry Historii Literatury. Dopiero w roku .1782, posługując się argumentem niewystarczającego przygotowania z łaciny absolwentów szkół średnich przychodzących na Akademię po raz .pierwszy, Kołłątaj (wówczas rektor uczelni wprowadził uzupełniające wykłady z retoryki, powierzając ich prowadzenie ks. Józefowi Muszyńskiemu. I tak właśnie, zaczęła się historia polonistyki najstarszej uczelni polskiej, historia pełna dramatycznych wydarzeń, zmagań o osiągniecie najwyższego poziomu i przetrwanie wszelkich zagrożeń. Historia, której etapy są świadectwem ogromnej świadomości narodowej kolejnych pokoleń twórców polonistyki.